Netwerkcongestie is een groot probleem - eentje waar we voorlopig nog wel mee geconfronteerd worden. Er zijn tal van oplossingen en energie delen is er eentje van. Wij doken erin en praten je in dit artikel helemaal bij.

De energietransitie draait op volle toeren en zowel burgers als bedrijven nemen steeds vaker het heft in eigen handen. Ze spelen een actieve rol in hoe we energie produceren, gebruiken en delen. Deze verschuiving krijgt veel steun vanuit Europa, dat burgers en bedrijf actief aanmoedigt om energie te delen.

Het idee hierachter is simpel en impactvol: als je meer groene energie produceert dan je nodig hebt, bijvoorbeeld met je zonnepanelen, waarom zou je die dan niet kunnen delen met anderen die het nodig hebben? Dit concept wordt steeds meer omarmd en kreeg een officiële plek in de Europese plannen voor een nieuwe energiemarkt, bekend als de ‘reform of the Energy Market Design‘ of kortweg EMD. Dit document omschrijft energie delen als een aparte activiteit die specifiek aandacht nodig heeft binnen de wetgeving van elk EU-land.

In Nederland neemt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) deze taak op zich. Op dit moment vogelen ze uit hoe energie delen moet werken binnen onze nationale wetgeving in een Nota van Wijziging voor de Energiewet. Dit is een belangrijke stap: het brengt energie delen van enkel een mooi idee naar de dagelijkse realiteit. Het doel? Iedereen in Nederland de kans te geven om op een slimme en duurzame manier energie met elkaar te delen, waardoor we samen werken aan een groenere toekomst.

Door deze bewegingen binnen de Europese en Nederlandse wetgeving krijgt het delen van energie niet alleen een wettelijke basis, maar worden er ook kansen en richtlijnen gecreëerd voor hoe we dit praktisch kunnen invullen. Dit zorgt ervoor dat iedereen die mee wil doen, van grote bedrijven tot gewone burgers, weet hoe je op een eerlijke en effectieve manier kan bijdragen aan een duurzamer energienetwerk.

Wat is energie delen?

Energie delen is eigenlijk niets anders dan de uitwisseling van overtollige energieproductie van de ene partij naar het verbruik van een andere. Dit kan variëren van zonne-energie die op een heldere middag wordt opgewekt, tot windenergie tijdens een bijzonder winderige dag. Het unieke aan dit concept is dat het niet alleen de overdracht van energie omvat, maar ook de balans vindt tussen productie en consumptie op een manier die voor iedereen voordelen biedt.

De voordelen van energie delen

Energie delen levert voor bedrijven financiële voordelen op, maar dat is nog niet alles. Het sterkt de band tussen consumenten en bedrijven, vermindert de druk op het elektriciteitsnet en helpt in de energietransitie.

Consumer empowerment

Door energie te delen, geef je jouw bedrijf de kracht om echt iets te betekenen voor je klanten. Stel je voor dat je overtollige energie, die anders ongebruikt zou blijven, direct kan doorgeven aan hen die het nodig hebben. Dit maakt je klanten minder afhankelijk van de grillen van de energiemarkt en minder kwetsbaar voor de pieken in energieprijzen.

Dit is niet alleen een slimme zet voor je bedrijf; het bouwt ook aan een sterkere band met je klanten. Ze zien dat je niet alleen uit bent op winst, maar dat je ook echt om hen en de gemeenschap geeft. Het versterkt jullie relatie en polijst je imago tot dat van een bedrijf dat vooroploopt in maatschappelijke verantwoordelijkheid. Energie delen is niet alleen goed voor de planeet en je portemonnee, maar het maakt je ook een held in de ogen van je klanten.

Vermindering van netbelasting

Daarnaast verlicht energie delen de druk op ons overbelaste elektriciteitsnet. Wanneer jij en je buren of collega-bedrijven in dezelfde regio de energie die jullie opwekken met elkaar delen, snijdt dit in de noodzaak om energie over lange afstanden te vervoeren. Dit betekent minder belasting op het net en minder energie die onderweg verloren gaat. Door energie te delen, boost je het gebruik van groene energie zoals zon en wind. Zo speel je niet alleen slim in op het directe voordeel voor je bedrijf, maar ben je ook actief bezig met het vergroenen van onze energievoorziening. Dat maakt jouw bedrijf een sleutelspeler in de omschakeling naar een duurzamere wereld.

Lokale verbondenheid

Jouw bijdrage aan energiedeelinitiatieven plaatst je in het hart van lokale ontwikkeling, waardoor je bedrijf een sleutelrol speelt in het groener en energiezuiniger maken van je omgeving. Dit versterkt niet alleen de lokale economie maar stimuleert ook een gezamenlijke inspanning voor de energietransitie. Het mooie is dat je acties verder reiken dan je bedrijf; ze wekken een breder bewustzijn en steun voor duurzaamheid op. Je wordt een katalysator voor verandering, die laat zien hoe individuele inspanningen kunnen samenstromen tot een krachtige golf van positieve impact.

Vormen van energie delen

Er zijn een aantal vormen om energie te delen:

 • Binnen energie gemeenschappen: Dit model van energie delen vindt plaats binnen coöperaties of gemeenschappen waar leden gezamenlijk investeren in energieproductiemiddelen, zoals zonnepanelen op een gedeeld dak. De geproduceerde energie wordt onderling verdeeld, waarbij overschotten aan de gemeenschap worden geleverd en tekorten vanuit dezelfde pool worden aangevuld. Dit bevordert niet alleen duurzaam energiegebruik binnen de gemeenschap, maar versterkt ook de sociale cohesie door gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheden.
 • Tussen actieve afnemers: In dit model delen individuele bedrijven of huishoudens, die niet per se tot dezelfde fysieke gemeenschap behoren, hun overtollige energie met elkaar. Dit vereist een meer geavanceerde administratieve afhandeling, waarbij digitale platforms en slimme netwerken een rol spelen in het matchen van vraag en aanbod over grotere afstanden.

Aandachtspunten bij implementatie

 • Kosten: De initiële investering in productiemiddelen en de opzet van een systeem voor energie delen kan aanzienlijk zijn. Daarnaast zijn er operationele kosten verbonden aan het beheer van de energie-uitwisseling. Het is belangrijk dat deze kosten op een eerlijke manier worden verdeeld onder de deelnemers en dat de langetermijnvoordelen, zoals lagere energiekosten en verminderde netbelasting, duidelijk worden gecommuniceerd.
 • Belastingen: De fiscale behandeling van gedeelde energie kan complex zijn, vooral als het gaat om de verkoop van overtollige energie aan het net of aan derden. Het is belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn over hoe energiebelasting en BTW worden geheven op gedeelde energie, om te zorgen voor compliance en om onvoorziene belastinglasten voor deelnemers te voorkomen.
 • Eenvoud van toepassing: Om brede adoptie te waarborgen, moet het systeem voor energie delen gebruiksvriendelijk zijn. Zo moeten er eenvoudige procedures voor het aanmelden, het bijhouden van energieproductie en -consumptie, en het verrekenen van energieoverschotten en -tekorten zijn. Technologische oplossingen – zoals energy management software – spelen hierbij een belangrijke rol.

Is energie delen de toekomst?

De toekomst van energie delen ziet er veelbelovend uit, met een potentieel om de energiemarkt en de aanpak van netwerkcongestie fundamenteel te transformeren. Steeds meer bedrijven en consumenten worden zich bewust van de voordelen en wij verwachten dan ook dat de adoptie van energie delen gaat toenemen. En dat is goed nieuws: het leidt tot een duurzamere, efficiëntere en meer verbonden energievoorziening.

Impact op de energiemarkt

Energie delen kan leiden tot een meer gedecentraliseerde en democratische energiemarkt, waarin eindgebruikers niet alleen consumenten zijn, maar ook producenten (prosumers) die actief bijdragen aan het energienet. Dit kan de afhankelijkheid van traditionele energieleveranciers verminderen en leiden tot meer competitieve prijzen en innovatieve energiediensten.

Tot slot

Als bedrijfseigenaar sta je voor unieke uitdagingen, maar ook voor unieke kansen, vooral als het gaat om energiebeheer en duurzaamheid. Energie delen biedt jou de kans om niet alleen je energie-uitdagingen aan te pakken, maar ook om een pionier te worden in de transitie naar een groenere toekomst. Energie delen biedt een pragmatische oplossing voor netwerkcongestie, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan het versterken van lokale economieën en het opbouwen van een duurzame gemeenschap.Door energie delen te omarmen, kun je de operationele kosten verlagen, je duurzaamheidsdoelstellingen behalen en een significante bijdrage leveren aan zowel het milieu als de samenleving.

Lees ook:

 • HBE's

  18 april 2024

  Wat zijn HBE’s & hoe verdien je er geld mee?

 • Hernieuwbare energie

  9 april 2024

  6 hordes voor hernieuwbare energie (+ de oplossing)

 • Netcongestie

  3 april 2024

  Netcongestie: wat is het en hoe lossen we het op?