Energyhubs veranderen het energiesysteem extreem. In dit artikel duiken we in de wereld van energyhubs: wat zijn het, waarom zijn ze essentieel en hoe veranderen ze passieve energiesystemen in dynamische, geïntegreerde netwerken? Maar de grote vraag is: hoe krijg je grip op zo'n complex netwerk?

Energyhubs zijn een gamechanger in hoe we omgaan met de complexiteit van energiedistributie en -verbruik. Deze hubs staan centraal in een onderling verbonden netwerk dat de stroom van zowel hernieuwbare als traditionele energiebronnen harmoniseert. Ze spelen een cruciale rol in onze energietransitie.

Het succes van energyhubs hangt af van hun vermogen om verschillende energiebronnen naadloos te integreren. Dit vereist intelligent en precies management. Met de evolutie van het energielandschap wordt het steeds belangrijker om geavanceerde besturingssystemen te gebruiken die niet alleen energyhubs optimaliseren, maar ook navigeren. Dit brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor de toekomst van energiebeheer.

Wat is een energyhub?

Een energyhub is een lokale samenwerking tussen mensen en bedrijven die energie gebruiken en produceren. In plaats van dat iedereen afzonderlijk afspraken maakt met energieleveranciers en netbeheerders, werken in een energyhub alle deelnemers samen. Ze delen en beheren samen energiebronnen zoals elektriciteit, warmte en duurzame gassen. Dit omvat het opwekken, vervoeren, opslaan, omzetten en verbruiken van energie.

Hoe werken energyhubs?

 • Samenwerking: In een energiehub werk je samen met andere inwoners en bedrijven in jouw omgeving. Samen kun je efficiënter omgaan met energie.
 • Flexibiliteit: De hub biedt mogelijkheden om energie op te slaan of om te zetten, zodat je niet afhankelijk bent van één type energie.
 • Groei en ontwikkeling: Energyhubs beginnen vaak klein, maar kunnen groeien door meer deelnemers aan te trekken en nieuwe energieactiviteiten te ontwikkelen, zoals het investeren in nieuwe opwekinstallaties of opslagfaciliteiten.

Voordelen van een energyhub

 • Efficiëntie: Door energie lokaal te beheren, kunnen energyhubs helpen om het algehele energiegebruik te optimaliseren en kosten te besparen.
 • Duurzaamheid: Samen kun je meer gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, wat bijdraagt aan een duurzamer energiegebruik.
 • Zelfvoorzienend: Energyhubs maken gemeenschappen minder afhankelijk van externe energievoorzieningen door lokaal energie te produceren en te beheren.

Energyhubs zijn dus een belangrijke stap naar een meer geïntegreerd, duurzaam en coöperatief energiemanagement, waarbij deelnemers gezamenlijk investeren en profiteren van efficiëntere en flexibelere energieoplossingen.

Energiebeheer

Uitdagingen bij het aansturen van energyhubs

Het aansturen van een energyhub brengt verschillende uitdagingen met zich mee, die voornamelijk voortkomen uit de complexiteit van het integreren en optimaliseren van verschillende energiestromen en -bronnen.

 1. Integratie van hernieuwbare energiebronnen: Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind zijn variabel en niet altijd voorspelbaar. Het integreren van deze bronnen in een energyhub vereist geavanceerde voorspellingsmodellen en het vermogen om snel op veranderingen te reageren.
 2. Netcongestie: Met de toenemende hoeveelheid gedecentraliseerde energieproductie kan netcongestie optreden. Energyhubs moeten in staat zijn om de energiestromen zodanig te reguleren dat het lokale net niet overbelast raakt, wat vraagt om geavanceerde beheersystemen en realtime besluitvormingscapaciteiten.
 3. Energieopslag en -conversie: Om de efficiëntie en betrouwbaarheid van energyhubs te verhogen, is opslag van energie noodzakelijk. Dit omvat technologieën voor het opslaan van overtollige energie en het converteren van energie naar verschillende vormen (zoals van elektriciteit naar waterstof) die efficiënter of nuttiger kunnen zijn voor specifieke toepassingen.
 4. Regulering en compliance: Energyhubs opereren binnen een complex regelgevend kader dat kan variëren per regio. Ze moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, wat uitdagingen kan opleveren, vooral wanneer nieuwe technologieën of bedrijfsmodellen worden geïntroduceerd.
 5. Technologische en operationele integratie: Het succesvol beheren van een energyhub vereist vaak de integratie van diverse technologieën en systemen, van IoT-apparaten en sensoren tot geavanceerde beheersoftware. Dit vereist robuuste systemen voor data-acquisitie, verwerking en analyse.
 6. Veiligheid en beveiliging: Met de toenemende digitalisering en connectiviteit van energienetwerken, groeit ook het risico op cyberaanvallen. Het waarborgen van de cybersecurity van energyhubs is daarom een belangrijke uitdaging.

De rol van een slim EMS in het aansturen van energyhubs

Een energyhub aansturen is complex. Zo complex, dat je hem niet kunt uittekenen in een Excelsheet. Dat moet je ook niet willen, want fouten kunnen je duur komen te staan. Een Energy Management System (EMS) is dan ook een must. Hieronder leggen we je uit hoe energiehub software de functionaliteit en efficiëntie van energyhubs verbetert.

Simulatiemogelijkheden

Het aansturen van een energyhub begint met een simulatie. In een Digital Twin maak je een kopie van je netwerk en stelt je in staat om het netwerk nauwkeurig te modelleren. Zo ben je beter voorbereid op toekomstige uitdagingen en kansen.

Real-time data

De kracht van Tibo EMS ligt in het gebruik van real-time data. Door voortdurend data te verzamelen van alle energiebronnen binnen je hub, kan het systeem dynamisch reageren op veranderingen in de energievraag en -aanbod. Dit leidt tot een efficiëntere energiebeheer, waarbij je altijd op de hoogte bent van de status en behoeften van je netwerk.

Energie-optimalisatie

Efficiëntie en duurzaamheid staan centraal bij Tibo EMS. Het systeem beheert de balans tussen energieproductie, -opslag en -verbruik op een intelligente wijze. Dit helpt niet alleen bij het verlagen van operationele kosten, maar stelt je ook in staat om maximaal gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, waardoor je bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Systeemstabiliteit

Voor een betrouwbare energievoorziening is stabiliteit cruciaal. Tibo EMS implementeert geavanceerde regelstrategieën die zich in realtime aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit voorkomt overbelasting van het net en garandeert een continue en betrouwbare energietoevoer, zelfs wanneer je te maken hebt met de fluctuerende beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen.

Stap voor stap een energyhub aansturen

Een energyhub aansturen doe je niet zomaar. Software zoals het Tibo smart grid EMS zorgt ervoor dat alles in de hub perfect op elkaar is afgestemd. In slechts een paar stappen is je energyhub operationeel.

Stap 1: Data verzamelen

Voor het effectief beheren van een energyhub met behulp van Tibo EMS is het belangrijk om niet alleen real-time data te verzamelen, maar ook om historische energiedata te laden in het systeem. Dit proces maakt deel uit van het opzetten van een Digital Twin, wat essentieel is voor het simuleren en optimaliseren van energiestromen binnen de hub. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het gebruik van historische data in een Digital Twin binnen het Tibo EMS:

 1. Opbouwen van een nauwkeurige baseline: Door historische data in te laden kan het Tibo EMS een gedetailleerd model opbouwen van hoe energie wordt verbruikt en geproduceerd onder verschillende omstandigheden. Dit helpt bij het nauwkeurig simuleren van de energie-infrastructuur.
 2. Identificatie van patronen: Historische data stelt het systeem in staat om verbruikspatronen, piekmomenten en daluren te identificeren. Deze informatie is cruciaal voor het plannen van energiebeheerstrategieën en het optimaliseren van het energiegebruik.
 3. Verbetering van voorspellingsmodellen: Het gebruik van historische data helpt bij het verfijnen van de algoritmen die worden gebruikt voor het voorspellen van energieproductie en -consumptie. Dit is met name belangrijk voor het integreren van hernieuwbare energiebronnen, waarvan de output kan variëren afhankelijk van weersomstandigheden.
 4. Calibratie van de Digital Twin: Historische data zijn essentieel voor het calibreren van de Digital Twin, zodat deze een zo realistisch mogelijk beeld geeft van het werkelijke energiesysteem. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de simulaties en de daaropvolgende besluitvorming.
 5. Optimalisatie en risicobeheer: Door te leren van historische data kan het Tibo EMS beter anticiperen op toekomstige uitdagingen en kansen. Het systeem kan strategieën ontwikkelen om risico’s te minimaliseren en efficiëntie te maximaliseren, wat bijdraagt aan een duurzamer en kosteneffectiever energiebeheer.

Stap 2: Simulatie

Simuleren binnen een Digital Twin speelt een cruciale rol bij het beheer van een energyhub. Het stelt je in staat om verschillende scenario’s en strategieën te testen zonder risico’s voor de werkelijke operationele systemen.

Zo kunnen energiebeheerders bijvoorbeeld de effecten van nieuwe energie-assets toevoegen en wijzigingen in verbruikspatronen verkennen. Simulaties helpen bij het optimaliseren van de allocatie van hulpbronnen, het balanceren van energieproductie en -consumptie en het verbeteren van de efficiëntie door de beste tijden te bepalen voor energieopslag en -gebruik.

Bovendien zorgt de integratie van real-time data ervoor dat de Digital Twin altijd up-to-date is, waardoor simulaties relevante en accurate feedback bieden voor besluitvorming. Dit alles maakt het mogelijk om energiestromen binnen de hub te optimaliseren, operationele risico’s te verminderen en de onderliggende kosten te drukken, terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.

Stap 3: Controle en optimalisatie

Op basis van de inzichten uit simulaties en realtime gegevens regelt en optimaliseert Tibo EMS actief de energiedistributie in het smart grid. Het systeem gebruikt geavanceerde algoritmes om de balans tussen vraag en aanbod te beheren, de energie-efficiëntie te verbeteren en afval te verminderen. In deze stap worden de energiestromen automatisch aangepast om optimale prestaties in het netwerk van de hub te garanderen. Het EMS maakt elk kwartier een plan voor 24- en 48 uur en 7 dagen vooruit. Daarnaast kan het iedere milliseconde schakelen.

Stap 4: Continue monitoring en aanpassing

Tibo EMS is uitgerust met geavanceerde monitoringtools die de prestaties van de energyhub continu volgen. Het controleert niet alleen, maar past zich ook aan veranderende omstandigheden aan, zoals een fluctuerende vraag naar energie of variërende aanvoer uit hernieuwbare bronnen. Het systeem werkt zijn werkingsmodellen bij als reactie op deze veranderingen, zodat de energyhub altijd optimaal gebruik maakt van energie.

Tot slot

Het gebruik van Tibo EMS voor het beheer van energyhubs heeft een groot aantal voordelen die de operationele efficiëntie verhogen, de kosten verlagen en de duurzaamheid aanzienlijk bevorderen. Door Tibo EMS te integreren, kunnen bedrijven een slimmer, responsiever energiebeheersysteem realiseren dat zich in real-time aanpast aan veranderingen in energievraag en -aanbod. Dit aanpassingsvermogen zorgt niet alleen voor stabiliteit en betrouwbaarheid in de energiedistributie, maar maximaliseert ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Met de toenemende complexiteit en interconnectiviteit van energiesystemen vandaag de dag, biedt Tibo EMS een cruciaal hulpmiddel voor bedrijven die voorop willen blijven lopen in het snel evoluerende energielandschap. De mogelijkheid om energiestromen in realtime te simuleren, te controleren en te optimaliseren, vertaalt zich in aanzienlijke kostenbesparingen en een kleinere CO2-voetafdruk, waardoor operationele doelen op één lijn worden gebracht met bredere milieuverplichtingen.

Voor bedrijven die het volledige potentieel van hun energiebronnen willen benutten en stappen willen zetten naar een duurzamere toekomst, is het overwegen van Tibo EMS voor energiebeheer een essentiële stap voorwaarts. Neem de leiding over je energiestrategie en plaats je bedrijf in de voorhoede van de energietransitie. Ontdek Tibo EMS vandaag nog en transformeer de manier waarop je bedrijf werkt.

Lees ook:

 • Onbalans

  21 mei 2024

  Hoe kunnen slimme EMS-oplossingen onbalans verminderen?

 • Netcapaciteit delen

  14 mei 2024

  Netcapaciteit delen: wij zijn er klaar voor, nu Den Haag nog

 • Energy hub

  3 mei 2024

  Hoe stuur je een Energyhub aan?