Bijna iedereen is fan van groene energie. Groene energie is goed voor de planeet en bovendien goedkoop. Maar ons huidige energienetwerk is een beetje zoals de iPhone 1: hij kan de snelle groei van apps (lees: hernieuwbare energie) niet aan. Het gevolg: netcongestie. Netcongestie is een van de vele belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energie, die we in deze blog toelichten. En we geven ook een oplossing die afrekent met alle 6 belemmeringen.

Laten we de koe maar bij de horens pakken: we moeten overstappen naar hernieuwbare energie. Zon, wind, en water bieden ons schone, eindeloze bronnen van energie die helpen de CO2-uitstoot te verminderen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen.

Maar deze transitie gaat niet zonder slag of stoot. Hoewel de intentie er is, stuiten we op een aantal significante belemmeringen die de volledige integratie van deze groene energiebronnen in ons elektriciteitsnetwerk in de weg staan.

Hoe navigeren we door deze uitdagingen heen om die toekomst te realiseren? In dit artikel duiken we dieper in de grootste belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energie en verkennen we wat er nodig is om deze obstakels te overwinnen.

6 belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energie

We willen wel, maar daadwerkelijk verduurzamen blijkt toch een tweede. Hieronder zetten we de grootste belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energie op een rijtje.

1. Capaciteitslimieten

Je hebt een gigantische tuinslang en je wilt er zoveel mogelijk water doorheen laten stromen. Maar op een gegeven moment zit je aan je max; meer water krijg je er gewoon niet doorheen.

Zo werkt het ook met ons elektriciteitsnet. Er is maar zoveel ‘ruimte’ voor elektriciteit. Als we dus allemaal tegelijk onze duurzaam opgewekte stroom het net op willen sturen (want ja, zonnige dagen wachten op niemand), dan zegt het net: “Ho, stop, meer past er niet bij!”

Dit is precies wat we bedoelen met capaciteitslimieten. En daar zitten we nu dus regelmatig tegenaan, wat het knap lastig maakt om al die schone, groene energie goed te gebruiken.

Daarnaast heeft iedereen ook nog eens een maximaal gecontracteerd vermogen, wat betekent dat bedrijven niet meer stroom mogen gebruiken of leveren dan vooraf is afgesproken. Dit maakt het nog uitdagender om de pieken in duurzame energieproductie effectief te managen.

Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de tuinslang niet vol raakt. Want in tegenstelling tot een tuinslag die gewoon niet meer water geeft, doet het stroomnet dat wel – maar klappen transformatorhuisjes en verdeelstations eruit en krijgen we blackouts.

Geconcludeerd: het nadeel van een maximaal gecontracteerd vermogen is dat het statisch is, terwijl de behoefte juist zo dynamisch is.

2. Variabiliteit en onvoorspelbaarheid

Niets is zo veranderlijk als het weer. Het ene moment schijnt de zon, het volgende moment regent het. Zo gaat het ook met zonne- en windenergie: fantastisch dat we deze natuurlijke bronnen hebben, maar ze zijn niet altijd even goed voorspelbaar.

Deze variabiliteit betekent dat het aanbod van energie sterk kan fluctueren: veel zon of wind betekent veel energie, weinig zon of wind betekent weinig energie.

Dit maakt het voor het elektriciteitsnet een uitdaging om de balans tussen vraag en aanbod te bewaren. Te veel opgewekte energie kan niet altijd worden opgeslagen of direct gebruikt, wat netcongestie verergert.

Op momenten dat iedereen tegelijk zonne-energie wil terugleveren aan het net, kan het net die hoeveelheid simpelweg niet aan. En als er plots een wolk voor de zon komt of de wind gaat liggen, dan kan er juist een tekort ontstaan.

Je hebt dus een flexibel systeem nodig dat op hoog niveau kan schaken tussen weersomstandigheden, marktprijzen, temperatuurinvloeden en markttarieven. En we kunnen verklappen: dat wordt best een complex spelletje.

3. Investeringen en infrastructuur

Het netwerk dat onze ouders en grootouders hebben opgezet is niet ontworpen voor de duurzame revolutie die we nu doormaken. We willen massaal zonne- en windenergie gebruiken, maar het net kan de toestroom van al die groene energie niet aan zonder serieuze upgrades.

Het probleem? Die noodzakelijke investeringen in het netwerk en de bijbehorende infrastructuur komen niet zo snel van de grond als we zouden willen. Het uitbreiden of verzwaren van het net is een kostbare en tijdrovende onderneming. Concreet hebben we het nog over minstens 10 jaar.

Dat betekent dus dat de energietransitie 10 jaar langer gaat duren. Want zonder de juiste ‘wegen’ voor onze groene energie, blijven we hangen in oude patronen en missen we de kans om volledig over te stappen op schone, hernieuwbare energiebronnen.

4. Regelgeving en beleid

De weg naar een groene toekomst is bezaaid met bureaucratitsche hobbels. Regelgeving en beleid die ooit zijn opgesteld om de energiemarkt te stabiliseren, werken nu tegen ons.

De juridische kaders evolueren niet snel genoeg om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen in duurzame energietechnologieën en leggen beperkingen op die de uitrol van hernieuwbare energieprojecten vertragen.

Een belangrijk aspect is de toegang tot het net. Wetten en regels rond de distributie en het transport van elektriciteit zijn vaak ontworpen rond een centraal gestuurd systeem, waarbij weinig rekening is gehouden met de gedecentraliseerde aard van hernieuwbare energieopwekking.

Daarnaast beperken strikte veiligheids- en kwaliteitsnormen de mogelijkheid om snel nieuwe technologieën te implementeren die de efficiëntie van het netwerk kunnen verbeteren.

Naast de algemene uitdagingen die regelgeving en beleid met zich meebrengen, staat Nederland specifiek op een kantelpunt met de nieuwe energiewetgeving die energyhubs mogelijk maakt. Deze wetgeving, die de deur opent voor het delen van netcapaciteit en het bevorderen van lokale energiegemeenschappen, belooft een gamechanger te zijn in de strijd tegen netcongestie.

We hebben een nieuwe wet nodig rondom de fysieke infrastructuur voor energyhubs, maar hebben ook behoefte aan duidelijke regels rondom eigendom, beheer en verdeling van opgewekte energie binnen deze hubs. En daar heb je een nauwe samenwerking tussen beleidsmakers, netbeheerders en deelnemers aan de energyhub voor nodig.

De energiewet en energyhubs zijn een veelbelovende route naar het verlichten van netcongestie en het versnellen van de energietransitie. Het succes hiervan hangt echter sterk af van hoe soepel deze nieuwe regelgeving geïntegreerd kan worden in het bestaande energiesysteem en hoe snel stakeholders zich kunnen aanpassen aan deze nieuwe manier van energiedistributie en -consumptie.

5. Marktdynamiek

De energiemarkt is een complex web van vraag en aanbod, waar prijsschommelingen en handelsmechanismen een cruciale rol spelen in de beslissingen van producenten en consumenten van energie. Voor hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, die van nature variabel zijn, kan deze marktdynamiek zowel een stimulans als een barrière vormen.

Aan de ene kant kunnen hoge energieprijzen de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten stimuleren door het rendement op investeringen te verhogen. Aan de andere kant kunnen lage prijzen voor fossiele brandstoffen de overstap naar hernieuwbare bronnen minder aantrekkelijk maken.

Bovendien maken handelsmechanismen zoals het verhandelen van energiecapaciteit en onbalansmarkten het mogelijk voor partijen om te profiteren van de variabiliteit in energieproductie en -consumptie.

Hier zul je wel geavanceerd voor moeten voorspellen en plannen, een aanpak waar technologie als machine learning en AI bij kunnen helpen. Door energieverbruik en productie slim te voorspellen en in te spelen op energieprijzen en handelsmechanismen, wordt het mogelijk om flexibel en efficiënt te reageren op de marktdynamiek.

Dit maakt het makkelijker om hernieuwbare energie succesvol te integreren in ons elektriciteitsnet, iets waar moderne energiemanagementsystemen een sleutelrol in spelen.

6. Technologie

Er zijn ook een paar technologische hobbels op de weg. Zo worden batterijen vaak genoemd als de heilige graal. Daar zijn wij het niet helemaal mee eens. Om te beginnen worden batterijen lang niet altijd optimaal afgestemd op de fluctuerende aard van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

Bovendien kan de ongerichte inzet van batterijen, zonder coördinatie of slimme sturing, leiden tot ongewenste piekbelastingen op het net. Batterijen die bijvoorbeeld opladen tijdens tijden van lage energieprijzen, maar niet noodzakelijkerwijs op momenten van lage netbelasting, kunnen bijdragen aan netcongestie in plaats van het te verlichten.

Een ander belangrijk punt is dat de capaciteit en efficiëntie van bestaande batterijopslagsystemen nog niet altijd toereikend zijn om op grote schaal bij te dragen aan het balanceren van vraag en aanbod in het energienet. Dit beperkt de effectiviteit als hulpmiddel om netcongestie te verminderen en de integratie van hernieuwbare energie te bevorderen.

Hernieuwbare energie

Zo kunnen we wél maximaal inzetten op hernieuwbare energie

In het streven naar een duurzamere toekomst speelt de integratie van hernieuwbare energie een cruciale rol. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons energienet klaar is voor deze groene revolutie? Wij hebben daar wel een idee over.

Dynamische evenwicht vinden

Een sleutelaspect is het vinden van een dynamisch evenwicht tussen vraag en aanbod. Dit is gezien de inherente variabiliteit van hernieuwbare energiebronnen zoals de zon en de wind geen makkelijke opgave.

Tibo Energy software benadert dit probleem met een innovatieve mix van voorspellende analyses en real-time data, wat ons in staat stelt om energieproductie en -verbruik beter op elkaar af te stemmen. Door de energieflow intelligent te beheren, faciliteren we een meer naadloze integratie van groene stroom in ons dagelijks leven, zonder het netwerk te overbelasten.

Slimme technologie als ruggengraat

Onze technologie maakt gebruik van geavanceerde algoritmes en machine learning, wat het de ruggengraat van dit evenwicht maakt.

Onze software neemt realtime beslissingen op basis van een breed scala aan variabelen – van weersvoorspellingen en energieprijzen tot gebruikersgedrag. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere benutting van hernieuwbare energiebronnen maar helpt ook bij het verminderen van netcongestie en het optimaliseren van de energiekosten voor de eindgebruiker.

Samenwerking en energie delen

Willen we meer hernieuwbare energie gaan gebruiken, dan zullen we goed moeten samenwerken. Wij zien een grote toekomst in energie delen – ook al is er nu nog geen wetgeving. Zo kunnen pieken in energieproductie- en consumptie beter worden opgevangen en krijgen we een stabieler en duurzamer energienet.

De toekomst is nu

De toekomst van hernieuwbare energie is niet alleen een kwestie van meer zonnepanelen en windturbines installeren. Het vereist een intelligente aanpak om deze groene energie effectief te integreren in ons bestaande energienetwerk. Tibo Energy staat in de voorhoede van deze beweging, gewapend met de technologie en kennis om een duurzame energietoekomst mogelijk te maken.

Onze missie is helder: door slimme technologieën en innovatieve samenwerkingsmodellen te benutten, zetten we ons in voor een toekomst waar hernieuwbare energie niet alleen mogelijk, maar ook praktisch en voordelig is voor iedereen. Wil je meer weten over hoe we dit doen en wat het voor jou kan betekenen? Neem contact op voor een demo van onze software en sluit je aan bij de energierevolutie.

Lees ook:

 • Onbalans

  21 mei 2024

  Hoe kunnen slimme EMS-oplossingen onbalans verminderen?

 • Netcapaciteit delen

  14 mei 2024

  Netcapaciteit delen: wij zijn er klaar voor, nu Den Haag nog

 • Energy hub

  3 mei 2024

  Hoe stuur je een Energyhub aan?