De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn wereldwijd opgesteld door de Verenigde Naties om een betere en duurzame toekomst voor iedereen te realiseren. Deze 17 doelen bieden een holistisch kader om armoede te bestrijden, de planeet te beschermen en welvaart te bevorderen. Maar hoe kunnen bedrijven hieraan bijdragen? In deze blog bekijken we hoe geavanceerde energiemanagementsystemen een rol spelen bij het bereiken van de SDG's.

Wat zijn Sustainable Development Goals (SDG’s)?

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn een reeks van 17 wereldwijde doelen die in 2015 zijn aangenomen door de Verenigde Naties (VN) als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Deze doelen zijn ontworpen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen. De SDG’s zijn een vervolg op de Millennium Development Goals (MDG’s) en vormen een universele oproep tot actie door alle landen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau.

Waarom SDG’s belangrijk zijn voor mondiale duurzaamheid

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn ontzettend belangrijk voor een duurzame wereld. Ze geven ons een compleet en samenhangend plan om de grootste problemen van vandaag aan te pakken. De SDG’s laten zien dat we armoede moeten bestrijden en tegelijkertijd moeten werken aan economische groei, klimaatverandering en milieubescherming. Door deze doelen te volgen, kunnen landen samenwerken om een betere en duurzamere toekomst te creëren voor iedereen.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Dit zijn de 17 SDG’s

 1. Geen armoede: Beëindigen van armoede in al haar vormen, overal.
 2. Geen honger: Beëindigen van honger, voedselzekerheid en verbeterde voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen.
 3. Goede gezondheid en welzijn: Verzekeren van een goede gezondheid en bevorderen van welzijn voor alle leeftijden.
 4. Kwaliteitsonderwijs: Verzekeren van inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid: Bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitair: Verzekeren van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
 7. Betaalbare en duurzame energie: Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Eerlijk werk en economische groei: Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: Opbouwen van veerkrachtige infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen: Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
 12. Verantwoorde consumptie en productie: Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatactie: Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 14. Leven in het water: Behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.
 15. Leven op het land: Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, bestrijden van woestijnvorming, stoppen en omkeren van landdegradatie en stoppen van biodiversiteitsverlies.
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten: Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot recht voor iedereen en opbouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterken van de implementatiemiddelen en het revitaliseren van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Sustainable Development Goals (3)

Wat voor rol speelt energiemanagement bij het bereiken van de SDG’s?

Energiebeheer is belangrijk voor duurzaamheid omdat het direct invloed heeft op hoe efficiënt we energie gebruiken en hoeveel we verspillen. Goed energiemanagement helpt om de vraag naar energie te balanceren, vermindert onnodig verbruik en ondersteunt de integratie van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van een duurzamere toekomst.

Hoe geavanceerde energiemanagement systemen (EMS) de SDG’s ondersteunen

Geavanceerde energiemanagementsystemen (EMS) spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de SDG’s. Door realtime monitoring en optimalisatie van energieverbruik kunnen EMS-systemen bedrijven helpen om efficiënter te werken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Ze maken het mogelijk om beter gebruik te maken van hernieuwbare energie, energieverspilling te verminderen en kosten te besparen. Hierdoor kunnen bedrijven bijdragen aan meerdere SDG’s, zoals betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en klimaatactie (SDG 13).

Hoe Tibo Energy bijdraagt aan specifieke SDG’s

Wij hebben een geavanceerd, AI-gedreven EMS ontwikkeld dat bedrijven helpt om hun energiebeheer te optimaliseren. De Tibo Energy software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning om energiepatronen te analyseren en te voorspellen, waardoor bedrijven realtime beslissingen kunnen nemen die zowel kostenbesparend als milieuvriendelijk zijn. Hiermee ondersteunen we bedrijven in hun streven naar duurzaamheid en helpen we hen bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Bedrijven die het Tibo EMS gebruiken dragen bij aan de volgende SDG’s:

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

 • Optimalisatie van energiegebruik: Tibo Energy software helpt bedrijven om hun energieverbruik te optimaliseren door middel van geavanceerde analyse- en beheertools. Dit leidt tot efficiënter energiegebruik en lagere kosten.
 • Integratie van hernieuwbare energiebronnen: Onze software ondersteunt de integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, waardoor bedrijven duurzamer kunnen opereren.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

 • Smart grids en Digital Twin-technologie: Tibo Energy software maakt gebruik van smart grids en Digital Twin-technologie om nauwkeurige simulaties en real-time optimalisatie van energie-infrastructuren te bieden.
 • Bevorderen van duurzame industriële praktijken: Door innovatieve energiemanagement oplossingen te implementeren, helpt Tibo Energy bedrijven om hun industriële processen duurzamer en efficiënter te maken.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

 • Verbetering van energie-efficiëntie in stedelijke gebieden: Onze oplossingen verbeteren de energie-efficiëntie in stedelijke gebieden, wat bijdraagt aan duurzame en veerkrachtige steden.
 • Ondersteuning van veerkrachtige stedelijke infrastructuur: Tibo Energy ondersteunt steden bij het bouwen en onderhouden van veerkrachtige energie-infrastructuren die bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Vermindering van energieverspilling: Door realtime monitoring en geavanceerde analyse helpt Tibo Energy software bedrijven om energieverspilling te identificeren en te verminderen.
 • Bevordering van duurzaam gebruik van hulpbronnen: Onze technologieën bevorderen het duurzaam gebruik van hulpbronnen door efficiëntie te maximaliseren.

SDG 13: Klimaatactie

 • Vermindering van de CO2-voetafdruk: Tibo Energy’s oplossingen helpen bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen door efficiënter energiegebruik en integratie van hernieuwbare energie.
 • Aanpassing aan klimaatverandering met realtime data: Onze systemen maken gebruik van realtime data om bedrijven te helpen zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden en hun energiebeheer daarop af te stemmen.

SDG 17: Partnerschap om de doelstellingen te bereiken

 • Samenwerking met belanghebbenden: Tibo Energy werkt nauw samen met verschillende belanghebbenden om gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
 • Delen van kennis en best practices: We delen actief kennis en best practices met onze partners om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Ook aan de slag met de Sustainable Development Goals?

Elke dag zetten wij ons in om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onze software optimaliseert energiegebruik (SDG 7), ondersteunt duurzame industriële praktijken (SDG 9), verbetert energie-efficiëntie in stedelijke gebieden (SDG 11), vermindert energieverspilling (SDG 12), helpt bij het verminderen van de CO2-voetafdruk en aanpassing aan klimaatverandering (SDG 13) en bevordert samenwerking en kennisdeling (SDG 17).

Wil je meer weten over hoe Tibo Energy jouw bedrijf kan helpen bijdragen aan de SDG’s? Maak een afspraak met ons en ontdek de mogelijkheden van onze AI-gedreven energiemanagementoplossing. Samen werken we aan een duurzame toekomst.

Digital Twin
Demo aanvragen

Laat je gegevens achter en je hoort snel van ons.

Door dit formulier in te vullen ga je akkoord met ons privacybeleid.

Deel dit met je netwerk