Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) vormen de brug tussen het gebruik van hernieuwbare energie en economisch gewin. Ze tonen namelijk aan dat energie uit groene bronnen is ingezet voor transport. Maar hoe werkt dat precies en hoe verdien je geld met HBE’s? We leggen je alles uit.

Hernieuwbare brandstofeenheden, of HBE’s, zijn certificaten die bewijzen dat je energie uit hernieuwbare bronnen hebt gebruikt voor transport. Ze helpen meer groene energie in de transportsector te krijgen. Eén HBE vertegenwoordigt 1 gigajoule (GJ) aan geleverde hernieuwbare energie, wat overeenkomt met ongeveer 278 kilowattuur (kWh).

Verschillende soorten HBE’s

Er zijn vier soorten HBE’s, allemaal bedoeld om het gebruik van bepaalde soorten hernieuwbare energie aan te moedigen:

 • HBE-Geavanceerd: Deze categorie bevat biobrandstoffen gemaakt van biomassa die niet voor voedsel is, zoals afval. Ze hebben een lage impact op de voedselvoorziening en zijn beter voor het milieu.
 • HBE-Conventioneel: Deze biobrandstoffen komen van voedselgewassen. Ze helpen wel CO2 te verminderen, maar kunnen de voedselprijzen beïnvloeden en nemen land in beslag.
 • HBE-IX B: Dit zijn biobrandstoffen die voldoen aan een specifieke Europese richtlijn. Ze moeten aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen om erkend te worden.
 • HBE-Overig: Hieronder vallen andere hernieuwbare brandstoffen zoals hernieuwbare elektriciteit, gebruikt voor elektrisch vervoer of andere transportbehoeften.

Door deze indeling worden verschillende vormen van hernieuwbare energie bevorderd en andere juist ontmoedigd, afhankelijk van hun impact op het milieu en de duurzaamheid. Dit helpt om een evenwichtige benadering van energiegebruik in de transportsector te waarborgen en draagt bij aan een bredere energietransitie.

Hernieuwbare brandstofeenheden HBE's

Wettelijk kader en verplichtingen

In Nederland reguleren zowel nationale wetten als Europese richtlijnen het gebruik van hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). Samen vormen ze een stevig raamwerk om hernieuwbare energie in de transportsector te integreren.

Europese richtlijn hernieuwbare energie

De Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED II) stelt doelen voor meer hernieuwbare energie in de EU. Voor de transportsector betekent dit dat een steeds groter deel van de energie hernieuwbaar moet zijn. Dit helpt om CO2-uitstoot te verlagen en minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Nederlandse implementatie

Nederland zet dit Europese beleid om in nationale regels, die worden beheerd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De NEa regelt de uitgifte en het beheer van HBE’s en zorgt dat energieleveranciers hun jaarlijkse verplichtingen nakomen. Elk bedrijf dat brandstoffen levert voor transport, moet een deel van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dit wordt gecontroleerd met HBE’s.

Verplichtingen voor bedrijven

Bedrijven die fossiele brandstoffen leveren, moeten HBE’s kopen om aan de nationale en Europese doelen voor hernieuwbare energie te voldoen. Hoeveel HBE’s ze nodig hebben, hangt af van hoeveel brandstof ze leveren. De NEa stelt de precieze eisen en percentages elk jaar vast en de naleving wordt streng gecontroleerd.

Hernieuwbare brandstofeenheden HBE's

De rol van HBE’s in de energietransitie

Hernieuwbare brandstofeenheden helpen transportbedrijven om over te schakelen naar duurzame energiebronnen. Ze spelen een grote rol in de energietransitie. Het systeem stimuleert niet alleen het gebruik van hernieuwbare energie, maar ondersteunt ook nieuwe technologieën en infrastructuur. Dit is essentieel om de transportsector duurzamer te maken, waardoor we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en onze klimaatdoelen kunnen halen.

Hoe verdien je geld met HBE’s?

Je kunt op verschillende manieren geld verdienen met HBE’s. Hier zijn een paar voorbeelden:

Handel in HBE’s

Bedrijven produceren HBE’s door hernieuwbare energie, zoals bio-energie, zonne-energie of windenergie, aan het transportnetwerk te leveren. Elke gigajoule (GJ) hernieuwbare energie die wordt gebruikt om voertuigen te laden of biobrandstoffen te produceren, levert één HBE op. Deze HBE’s worden geregistreerd en gecertificeerd door de Nederlandse Emissieautoriteit, die controleert of de energie duurzaam is.

Handel tussen bedrijven

Hoewel er geen openbaar platform is voor het handelen in HBE’s, gebeurt dit via private overeenkomsten. Bedrijven die meer HBE’s hebben dan nodig, kunnen deze verkopen aan anderen die hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Er zijn een aantal brokers en gespecialiseerde platforms die helpen bij deze transacties, zoals bijvoorbeeld​ Mobilyze​.

Verdienmodellen voor laadstations

Een praktisch voorbeeld: bedrijven die laadstations voor elektrische voertuigen beheren, genereren HBE’s voor elke eenheid hernieuwbare energie die ze leveren. Ze kunnen deze HBE’s verkopen aan transportbedrijven die hun CO2-uitstoot moeten compenseren. Dit bevordert niet alleen elektrisch rijden, maar creëert ook een extra inkomstenbron voor de exploitanten van laadstations.

Stimulansen en subsidies

De overheid biedt allerlei stimulansen en subsidies om de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energietechnologieën te bevorderen. Je kunt hierbij denken aan belastingvoordelen, subsidies voor de aankoop van duurzame technologie of directe financiële steun voor projecten die meer hernieuwbare energie produceren. Deze hulp is bedoeld om de eerste kosten te verlagen en de terugverdientijd van je investeringen in groene energie te versnellen.

Dankzij een mix van productie, handel en overheidssteun ontstaat er een dynamisch ecosysteem. In dit systeem kunnen bedrijven niet alleen helpen de wereld duurzamer te maken, maar ook economisch voordeel behalen.

Hernieuwbare brandstofeenheden HBE's

Hoe worden HBE’s gegenereerd bij het laden van een elektrisch voertuig (EV)?

Elke HBE staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie, wat neerkomt op ongeveer 278 kilowattuur (kWh). Als je je elektrische voertuig laadt bij stations die hernieuwbare energie gebruiken, help je mee aan het genereren van HBE’s.

De hoeveelheid groene energie die wordt geleverd, wordt vastgelegd en omgezet in HBE’s. Als de energie van het net komt, wordt ongeveer 39,9% als duurzaam beschouwd, gebaseerd op het gemiddelde aandeel groene stroom in Nederland. Energie van lokale bronnen zoals zonnepanelen of windturbines wordt voor 100% als duurzaam beschouwd.

Bovendien wordt bij het laden van elektrische auto’s een stimuleringsfactor van 4 gebruikt. Dit reflecteert hoe efficiënt elektrische voertuigen zijn vergeleken met verbrandingsmotoren en maakt het nog aantrekkelijker om HBE’s te genereren met elektrische laadstations.

Wat is het financiële potentieel van HBE’s?

De markt bepaalt de waarde van een HBE. De vraag komt vooral van grote brandstofleveranciers die hun energievoorziening moeten verduurzamen. Zij zijn verplicht genoeg HBE’s te kopen om aan hun wettelijke eisen te voldoen, wat de vraag en dus de prijs beïnvloedt. Een HBE kost meestal tussen de 10 en 15 euro.

De hoeveelheid hernieuwbare energie die een laadstation levert, bepaalt hoeveel HBE’s er gegenereerd kunnen worden. Een gemiddelde publieke AC-laadpaal kan jaarlijks tussen 4.000 en 8.000 kWh leveren, terwijl een snellere DC-lader tussen 25.000 en 50.000 kWh kan leveren. Afhankelijk van de soort lader en de bron van de energie, varieert de opbrengst van HBE’s; DC-laders genereren meer HBE’s dan AC-laders vanwege de hogere energie-output.

Tot slot

Het handelen in HBE’s biedt een waardevolle financiële stimulans, zeker nu projecten met groengas geen SDE++-subsidies meer krijgen. Tibo EMS speelt hierin een belangrijke rol door het beheer van energieproductie en -consumptie te vereenvoudigen. Met functies voor efficiënte administratie, het optimaliseren van eigen opgewekte stroom en naadloze integratie met bestaande infrastructuur, helpt Tibo EMS bedrijven om maximaal voordeel te halen uit HBE’s.

Wil je weten hoe Tibo EMS jou kan helpen om je HBE-certificaten efficiënt te beheren en te maximaliseren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van ons geavanceerde energiemanagementsysteem. Tibo EMS biedt de tools die je nodig hebt om niet alleen een duurzamere wereld te ondersteunen, maar ook om financieel te profiteren van je investeringen in hernieuwbare energie.

Lees ook:

 • Onbalans

  21 mei 2024

  Hoe kunnen slimme EMS-oplossingen onbalans verminderen?

 • Netcapaciteit delen

  14 mei 2024

  Netcapaciteit delen: wij zijn er klaar voor, nu Den Haag nog

 • Energy hub

  3 mei 2024

  Hoe stuur je een Energyhub aan?