Energiegemeenschap

Energie delen en optimaliseren binnen een gemeenschap

Wat is een energiegemeenschap?

Een Energiegemeenschap is een vorm van samenwerking tussen burgers, met of zonder deelname van lokale autoriteiten zoals gemeenten en kleine bedrijven. De Richtlijnen introduceren twee vormen van energiegemeenschappen, de burgergemeenschap voor energie en de gemeenschap voor hernieuwbare energie. Energiegemeenschappen voor burgers worden geïntroduceerd in de Elektriciteitsrichtlijn(2019/944) en energiegemeenschappen voor hernieuwbare energie in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018/2001).

Afhankelijk van de omvang kunnen projecten van energiegemeenschappen onderworpen worden aan een milieueffectrapportage (MER). Je kunt hier meer informatie lezen.

Tibo-EMS voor energiegemeenschap

  • Modellering van je energiegemeenschap
  • Simulatie van de energiegemeenschap
  • Valideer de business case van jouw energiegemeenschap
  • Realisatie van EMS in de energiegemeenschap
  • Energie optimaliseren binnen de energiegemeenschap
  • Netprestaties bewaken
  • Beheer van energiestromen binnen de gemeenschap
Tibo energy solution for professionals

Overeenkomsten en verschillen tussen energiegemeenschappen

Een rechtspersoon
De precieze rechtsvorm van energiegemeenschappen wordt aan de lidstaten overgelaten. Burgerinitiatieven die niet de vorm van een rechtspersoon hebben, kwalificeren daarom niet als een energiegemeenschap.

Gebaseerd op vrijwillige en open deelname
Dit onderscheidt energiegemeenschappen van bepaalde andere gemeenschapsvormen, zoals bepaalde publiek-private partnerschappen. gericht op het bieden van voordelen voor de gemeenschap op milieu-, economisch of sociaal gebied aan haar leden of aan de lokale gebieden waar ze actief zijn.

Er zijn ook verschillen tussen deze twee energiegemeenschappen
Het meest opvallende verschil is dat duurzame energie gemeenschappen zich specifiek richten op het opwekken, gebruiken en verhandelen van duurzame energie, terwijl burger energie gemeenschappen zich niet uitsluitend hoeven te richten op duurzame energie. Daarnaast is het zogenaamde ‘nabijheidsprincipe’ belangrijk voor duurzame energiegemeenschappen. Ze moeten gecontroleerd worden door aandeelhouders of leden die in de buurt van het duurzame energieproject gevestigd zijn. Het begrip “nabijheid” moet door de lidstaten zelf nader worden gedefinieerd. Het nabijheidsbeginsel is daarom niet van toepassing op energiegemeenschappen van burgers.

Een digitale tweeling van je Energiegemeenschap

Modelleer je energiegemeenschap in onze Digital Twin en onthul de mogelijkheden:

  • Precisie op maat: Maak een digitaal model op maat. Concentreer je op belangrijke energiebronnen of duik in ingewikkelde details. De Digital Twin dient als basis voor krachtige dashboards en biedt inzichten van onschatbare waarde.
  • Intuïtieve visualisatie: Geniet binnen het EMS van een visio-achtige omgeving die uw digitale tweeling eenvoudig vormgeeft. Ontwerp je model moeiteloos met onze energie-asset database-een rijke bron met essentiële energie-objecten zoals EV’s, PV-systemen, batterijopslag en warmtepompen, gepresenteerd in ons gepatenteerde Object-formaat.
  • Realistische weergave: Leg realtime gegevens vast van uw fysieke systeem en verwerk deze in het virtuele model. Wees getuige van de geboorte van een nauwkeurige weerspiegeling van je energie-ecosysteem. Elk onderdeel, elk gedrag en elke prestatie is nauwkeurig nagemaakt en biedt een ongeëvenaard inzicht in je energielandschap.

Ons EMS stelt u in staat om het potentieel van Digital Twin te ontsluiten. Fysieke en virtuele omgevingen samenvoegen, inzichten verwerven, activiteiten optimaliseren en energiebeheerstrategieën bevorderen. Ga op een door innovatie gedreven efficiëntiereis waar de toekomst van energie zich ontvouwt.

We omarmen de voordelen van Digital Twin in
op een aantal manieren, waaronder:

Tijd besparing:

Wij zijn ervan overtuigd dat software gemakkelijk te gebruiken moet zijn. We omarmen het principe dat iedereen met ‘enige’ kennis over energie in staat moet zijn om het netwerk met de belangrijkste activa te modelleren en realistische voorspellingen en uitkomsten te bereiken. Onze software bespaart tijd en levert tegelijkertijd betrouwbare resultaten.

Eenvoudig te leren :

Je kunt het! Minder complex dan MS Excel, maar veel krachtiger dan welke spreadsheetoplossing dan ook. We vinden dat de overgang niet belemmerd mag worden door deskundige gebruikers van onze software.

Vrijheid in detaillering:

Eenvoudige lay-outs met slechts twee of drie onderdelen of complexe energie-ecosystemen met meer dan honderd onderdelen. Jij bepaalt het detailniveau van je Digitale Tweeling.
Hoe meer details je aanbrengt, hoe nauwkeuriger de uitkomsten zijn.

Uitbreidbare bibliotheek :

We bieden een rijke, bevolkte assetbibliotheek, klaar om door jou te worden uitgebreid! Voeg je eigen batterijactiva, generatoren, EV-oplossingen en PV-oplossingen toe aan de bibliotheek om je simulatieproces te versnellen.

Technologische prestaties:

Digital Twins kunnen in een virtuele machine draaien, realtime omgevingen uitvoeren en talloze beslissingen nemen op basis van complexe algoritmes. Digital Twin technologie kan ook je ecosysteem tot leven laten komen in elk toekomstscenario met voorspelde gegevens. Technisch gezien kunnen we een willekeurig aantal virtuele energiecentrales, fabrieken, privé-netwerken of campussen gelijktijdig laten draaien in onze high-tech cluster-machines.

Open Digital Energy Object (ODEO) is een oplossing om het steeds veranderende gedrag van energieactiva en de fysieke aspecten van de activa te digitaliseren. ODEO is uitgevonden door TIBO Energy.